'കോമ്രേഡ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി';യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും ഇരട്ടസഹോദരങ്ങളെന്ന് മോദി Narendra Modi | Vote Race

1 Просмотры
Издатель
Prime Minister Narendra Modi has said that the UDF has neither the will nor the ability to defeat the Left
യുഡിഎഫിന് ഇടതുപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള താല്പര്യമോ അതിനുള്ള കഴിവോ ഇല്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി
#asianetnews #MalayalamLiveNews #KeralaElection #KeralaElection2021 #KeralaAssemblyElection #KeralaAssemblyElection2021
#NiyamasabhaElection2021 #ElectionWithAsianetNews
Subscribe to Asianet News YouTube Channel here ?

Website ?
Facebook ?
Twitter ?
Download India’s No. 1 Malayalam News Mobile App:
? For Android users:
? For iOS users:

Asianet News - Kerala's News and Infotainment TV Channel

Check out the latest news from Kerala, India and around the world. Latest news on Mollywood, Politics,
Business, Cricket, Technology, Automobile, Lifestyle & Health and Travel. More on
Категория
RAGE 2
Комментариев нет.